Apsaugokite savo vaiką!

Obuolys nuo obels… Arba ką gali tėvai? 

Kokią įtaką paaugliui turi tėvai? Vieni mano, kad šiais laikais paaugliai nebepaiso jokių autoritetų. Kiti įsitikinę, kad tėvai išlieka labai svarbūs. Kaip yra iš tikrųjų?

Plačiau..

Obuolys nuo obels… Arba ką gali tėvai? 

Kokią įtaką paaugliui turi tėvai? Vieni mano, kad šiais laikais paaugliai nebepaiso jokių autoritetų. Kiti įsitikinę, kad tėvai išlieka labai svarbūs. Kaip yra iš tikrųjų?

 • Mokyklose vykdomose prevencijos programose vaikams kalbama apie rūkymo, alkoholio, narkotikų žalą. Tuo tarpu namie jie neretai girdi ir mato ką kita – nemažai tėvų rūko, vartoja alkoholį. Vaikas tokioje situacijoje sutrinka – kuo tikėti, kaip elgtis?
 • Tėvai labai svarbūs. Riziką, kad vaikas pradės vartoti tabaką, alkoholį, narkotikus, didina problemos šeimoje: bendravimo stoka, konfliktai, smurtas. Paaugliams vis dar reikia suaugusio žmogaus, kuris būtų patikimas, elgtųsi nuosekliai, laikytųsi savo žodžio ir būtų šalia, kai reikia. Jei vaikas turi stiprų ryšį su savo tėvais, jis įgyja tvirtą pagrindą, padedantį susidoroti su iššūkiais augant.
 • Daugelio užsienio šalių patirtis parodė: kokias prevencijos programas bekurtų valstybinės įstaigos, mokyklos ar nevyriausybinės organizacijos, jos visos yra daug veiksmingesnės, jei dalyvauja ne tik vaikai, bet ir jų tėvai.
 • Lietuvoje tėvai dar mažai dalyvauja prevencinėse psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo programose. Kartais suaugusieji visą atsakomybę už savo vaikų ugdymą perleidžia mokyklai ir tikisi, kad ir psichoaktyviųjų medžiagų prevenciją atliks mokykla. Vis dėlto tėvų dalyvavimas labai svarbus. Tik tėvams ir mokyklai bendradarbiaujant galima pasiekti išties puikių rezultatų apsaugant vaikus nuo minėtų pavojų.
uždaryti

2. Namai – pragarai, be namų – negerai 

Norint apsaugoti paauglį nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, svarbu, kad jis praleistų pakankamai laiko savo namuose. Kad jam norėtųsi juose būti, svarbi teigiama atmosfera ir bendrumo jausmas šeimoje.

Plačiau..

2. Namai – pragarai, be namų – negerai 

Norint apsaugoti paauglį nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, svarbu, kad jis praleistų pakankamai laiko savo namuose. Kad jam norėtųsi juose būti, svarbi teigiama atmosfera ir bendrumo jausmas šeimoje.

 • Šeimos parama. Skirkite savo vaikui daug meilės, palaikykite jį. Kartais tėvams atrodo, kad jų sūnui ar dukrai savaime aišku, kad juos mylite. Visgi šį jausmą svarbu nuolat patvirtinti žodžiais ir elgesiu. Palaikykite gerus vaiko sumanymus, idėjas. Pasakykite, kad jis Jums labai brangus.
 • Ribos šeimoje. Svarbu šeimoje nustatyti aiškias taisykles ir tai, kokios bus pasekmės, jei jų nebus laikomasi. Taisykles ir jų nesilaikymo pasekmes turi žinoti visi šeimos nariai.
 • Namuose praleidžiamas laikas. Svarbu skatinti savo vaiką leisti laiką namuose su šeima. Skatinkite atžalą pasikviesti draugus į namus
 • Bendra šeimos veikla. Skatinkite paauglį dalyvauti bendroje šeimos veikloje: pusryčiaujant ar vakarieniaujant, šeimos pasitarimuose ir kt. Suplanuokite šeimos vakarus. Kartu su vaiku skaitykite laikraščius, žurnalus, knygas, žiūrėkite filmus, po to pasidalinkite savo įspūdžiais. Eikite stebėti sporto rungtynių, pasivaikščioti, pavalgyti kavinėje, žaiskite stalo žaidimus, kartu sportuokite ar užsiimkite kita visiems malonia veikla.
uždaryti

3. Reikalai mokykloje 

Jūsų nuoširdus domėjimasis vaiko gyvenimu mokykloje ir pagalba atskleidžiant savo stipriąsias puses yra svarbūs saugikliai nuo tabako, alkoholio ir narkotikų.

Plačiau..

3. Reikalai mokykloje 

Jūsų nuoširdus domėjimasis vaiko gyvenimu mokykloje ir pagalba atskleidžiant savo stipriąsias puses yra svarbūs saugikliai nuo tabako, alkoholio ir narkotikų.

 • Tėvai turėtų padėti vaikui mokytis. Svarbu teirautis apie namų darbus, jei reikia, padėti vaikui juos paruošti. Taip pat tėvai turi suteikti galimybę vaikui tinkamai pailsėti, išsimiegoti.
 • Sėkmė mokykloje nereiškia, kad vaikas turi būtinai būti pirmūnas. Svarbiausia jo pastangos atlikti tai, ką jis gali. Naudinga pagirti savo vaiką, kai į mokymąsi jis žiūri rimtai.
 • Reikėtų nuolat klausti vaiko, kaip jam sekėsi mokykloje, kaip į ją nuvažiavo ir grįžo namo, kokia buvo veikla po pamokų. Svarbu domėtis, kokie jo santykiai su mokytojais: kurie mokytojai ir pamokos patinka, o kurie – ne. Tegul vaikas papasakoja, tėvams tereikia klausytis ir parodyti, kad rūpi.
 • Svarbu aktyviai dalyvauti mokyklos bendruomenės gyvenime – tėvų susirinkimuose ir mokyklos renginiuose. Ypač naudinga bendradarbiauti su mokytojais ir klasės auklėtoju, kuris paprastai geriausiai žino, koks yra Jūsų vaiko gyvenimas mokykloje.
uždaryti

4. Laisvalaikis: ką veikti mūsų vaikams? 

Yra daug veiklos rūšių, kurios paaugliams ne tik įdomios, bet ir gali padėti lengviau atsispirti psichoaktyviosioms medžiagoms.

Plačiau..

4. Laisvalaikis: ką veikti mūsų vaikams? 

Yra daug veiklos rūšių,  kurios paaugliams ne tik įdomios, bet ir gali padėti lengviau atsispirti psichoaktyviosioms medžiagoms.

 • Svarbu skatinti kūrybingumą. Dailė, muzika, teatras, kitokia meninė veikla gali padėti Jūsų vaikui išreikšti save ir paskatinti laisvalaikį leisti įdomiai ir sveikai. Ypač vasarą, kai vaikams atsiranda daug laisvo laiko, svarbu padėti jį praleisti kūrybiškai ir prasmingai.
 • Pastebėta, kad ta veikla, kurią organizuoja ar prižiūri suaugusieji, padeda apsaugoti vaikus nuo įvairių klystkelių. Tai gali būti sporto, technikos, gamtos ar meno būreliai, skautų veikla, dienos ar jaunimo centrai, kuriuose organizuojami įvairūs užsiėmimai.
 • Jau seniai žinoma, kad žmonės, kurie savo noru dažnai padeda kitiems, yra laimingesni. Taigi Jūsų vaikui naudinga užsiimti kokia nors savanoriška veikla. Tai gali būti veikla mokykloje, dienos centruose, senelių namuose, gyvūnų prieglaudose, dalyvavimas emocinę paramą teikiant telefonu ar kitur.
 • Svarbi ir religinė bendruomenė. Jei tai atitinka Jūsų šeimos vertybes, naudinga skatinti vaiką lankytis maldos namuose (bažnyčioje, mečetėje, sinagogoje, cerkvėje) ir dalyvauti kitoje religinėje veikloje.
uždaryti

5. Su kuo bendrauti Jums ir Jūsų vaikui? 

Bendraukite patys ir skatinkite tai daryti savo vaiką. Taip pažinsite jį supančią aplinką ir padėsite kurti ją saugesnę.

Plačiau..

5. Su kuo bendrauti Jums ir Jūsų vaikui? 

Bendraukite patys ir skatinkite tai daryti savo vaiką. Taip pažinsite jį supančią aplinką ir padėsite kurti ją saugesnę.

 • Bendraamžių įtaka. Jeigu vaiko draugų elgesys Jums kelia nerimą, svarbu tai aptarti su savo vaiku. Jei kyla įtarimų, kad draugai vartoja psichoaktyviąsias medžiagas, būtina savo nuogąstavimais pasidalinti su savo vaiku. Taip pat reikia aiškiai pasakyti, kad tam nepritariate, paaiškinti kodėl.
 • Kiti tėvai. Naudinga su vaiko draugų tėvais pasidalinti savo požiūriu į tabako, alkoholio ir narkotinių medžiagų vartojimą ir kaip svarbu yra nuo to apsaugoti visų Jūsų atžalas.
 • Tarpkultūrinis bendravimas. Svarbu vaiką mokyti draugauti ir pagarbiai elgtis su kitų tautybių vaikais. Priimdamas kitus, jis geriau priims ir save tokį, koks yra.
 • Bendravimas su kitais suaugusiaisiais. Svarbu, kad jaunas žmogus galėtų gauti pagalbą ir palaikymą ir iš kitų suaugusiųjų, ne tik savo tėvų. Paaugliui svarbūs asmenys, į kuriuos jis gali kreiptis spręsdamas problemas, gali būti dėdės ir tetos, seneliai, mokytojai, mentoriai, treneriai, dvasininkai, kaimynai. Tai bet koks žmogus, kuris gyvena sveikai ir nepiktnaudžiauja psichoaktyviosiomis medžiagomis bei galėtų būti tinkamas pavyzdys Jūsų vaikui.

Skaičiai. 82 proc. Lietuvos tėvų dažniausiai žino, kur ir su kuo jų vaikai leidžia laisvalaikį. 61 proc. tėvų gerai pažįsta savo vaikų artimiausius draugus. 32 proc. tėvų gerai pažįsta savo vaikų artimiausių draugų tėvus (2020 m.).

uždaryti

6. Klokite pamatus. Vertybės 

Vertybės, kurias puoselėjame šeimoje, gali tapti tvirtu pagrindu. Ant jo stovintis jaunas žmogus jausis daug saugiau ir užtikrinčiau net ir susidūręs su įvairiomis pagundomis, taip pat ir psichoaktyviosiomis medžiagomis.

Plačiau..

6. Klokite pamatus. Vertybės 

Vertybės, kurias puoselėjame šeimoje, gali tapti tvirtu pagrindu. Ant jo stovintis jaunas žmogus jausis daug saugiau ir užtikrinčiau net ir susidūręs su įvairiomis pagundomis, taip pat ir psichoaktyviosiomis medžiagomis.

 • Lygybė ir socialinis teisingumas. Visi esame atsakingi vieni už kitus. Savo pavyzdžiu rodykite, kaip svarbu padėti tiems, kuriuos ištiko nelaimė, kurie kenčia nuo nelygybės, skurdo, alkio ar vienišumo.
 • Laisvė reikšti savo nuomonę. Paskatinkite savo vaiką išreikšti savo nuomonę, įsitikinimus ir juos apginti. Klauskite, ką jis mano jam svarbiais klausimais ir išklausykite. Tai padės jam formuoti tvirtą savo požiūrį bei atsispirti kitų daromai neigiamai įtakai, taip pat ir psichoaktyviųjų medžiagų vartojimui.
 • Sąžiningumas. Skatinkite savo vaiką sakyti tiesą, net jei meluoti būtų daug lengviau. Savo pavyzdžiu rodykite, kaip sudėtingose situacijose reikėtų elgtis sąžiningai.
 • Pagarba sau ir kitiems. Aptarkite su savo vaiku, kodėl svarbu apsispręsti nevartoti tabako, alkoholio ir narkotikų, rinktis sveiką gyvenimo būdą, gerbti savo kūną ir kitus žmones.
uždaryti

7. Stiprinkite vaiko pasitikėjimą savimi! 

Ugdant tam tikrus įgūdžius, stiprėja vaiko pasitikėjimas savimi. Tada jis aiškiau žino, ko nori gyvenime ir kada pasakyti „ne“.

Plačiau..

7. Stiprinkite vaiko pasitikėjimą savimi! 

Ugdant tam tikrus įgūdžius, stiprėja vaiko pasitikėjimas savimi. Tada jis aiškiau žino, ko nori gyvenime ir kada pasakyti „ne“.

 • Tvirtumas. Mokykite vaiką tvirtai laikytis savo nuomonės. Kartu aptarkite būdus, kaip jis gali apginti savo nuomonę, pavyzdžiui, kalbėti pakankamai garsiai, bet ne agresyviai, palaikyti akių kontaktą bendraudamas su įvairaus amžiaus žmonėmis, tvirtai stovėti.
 • Atsparumas. Pasikalbėkite su juo, kaip svarbu yra atsispirti neigiamam bendraamžių spaudimui. Priminkite vaikui, kad jis visada gali pasakyti draugams „tai ne man“ ir atsisakyti sveikatai žalingų ir pavojingų užsiėmimų.
 • Tikslai. Paskatinkite vaiką siekti užsibrėžtų tikslų ir planuoti savo ateitį. Pasikalbėkite apie tai, kas jį džiugina, apie ką jis svajoja. Nenustebkite, jei atžalos norai ir tikslai dažnai keisis – tai normalu paauglystės laikotarpiu.
 • Saugumas. Labai svarbu, kad Jūsų vaikas jaustųsi saugus namuose, mokykloje ir savo kaimynystėje. Pasikalbėkite apie tai su juo, paaiškinkite, kur turėtų kreiptis, jei kyla pavojus, pavyzdžiui, patiria patyčias mokykloje, yra reketuojamas arba jam siūloma psichoaktyviųjų medžiagų.
uždaryti
Next
Next

Apklausa

Ar turite šeimos taisykles?