Raida

3-4 metų (-ai)

Elgesys

 • Geba derėtis, bet ne pagrįsti
 • Pasitelkia vaizduotę
 • Bijo tamsos ir likti vienas
 • Mėgsta humorą

Emocinė raida

 • Gali palaukti, kol bus patenkinti jo poreikiai
 • Turi humoro jausmą
 • Supranta praeitį ir dabartį

Pažintinė raida

 • Moka statyti bokštą
 • Piešia dažais
 • Gali nupiešti žmogaus galvą
 • Tinkamai laiko pieštuką

Fizinė raida

 • Moka verti karoliukus, naudoti žirkles
 • Moka vaikščioti ant pirštų galų
 • Moka minti pedalus ir vairuoti
 • Gali išlaikyti pusiausvyrą
 • Rodo erdvės suvokimą

Kalba

 • Moka paeiliui vardinti skaičius, bet gali suskaičiuoti dar tik iki 3
 • Kalbasi
 • Kartoja eilėraščius ir dainas
 • Turi mėgstamiausią istoriją

Socialinė raida

 • Dalijasi
 • Sklandžiai žaidžia su kitais
 • Gali žaisti vienas
 • Valgydamas naudoja šaukštą, šakutę
 • Geba atlikti asmens higienos procedūras
5-7 metų (-ai)

Elgesys

 • Išreiškia pyktį ir nusivylimą
 • Mažiau veikia ir daugiau kalba
 • Yra savarankiškesnis

Emocinė raida

 • Rūpinasi draugais ir jaunesniais vaikais
 • Geriau kontroliuoja savo elgesį

Pažintinė raida

 • Gali kopijuoti raides
 • Skaičiuoja pirštais
 • Prideda detales paveikslėliuose
 • Supranta laiką

Fizinė raida

 • Spalvina
 • Žaidžia žaidimus
 • Žaidžia su kamuoliu
 • Žaidžia su konstrukciniais žaislais
 • Šoka, šokinėja, peršoka

Kalba

 • Mėgsta istorijas ir pritaiko jas žaisdamas
 • Supranta dvigubą žodžių reikšmę

Socialinė raida

 • Dalijasi
 • Pradeda žaisti vaizduotės žaidimus
 • Pats apsirengia ir nusirengia
8-12 metų (-ai)

Elgesys

 • Prisijungia prie bendraamžių grupių ir užmezga glaudesnius ryšius
 • Siekia bendraamžių priėmimo

Emocinė raida

 • Mokosi stebėdami ir kalbėdami
 • Palaiko įtemptu laikotarpiu
 • Geba pabrėžti

Pažintinė raida

 • Kalba apie mintis ir jausmus
 • Mąsto logiškiau
 • Išsivystę matematikos ir raštingumo įgūdžiai

Fizinė raida

 • Išryškėja fizinės išvaizdos skirtumai
 • Ankstyvoji mergaičių branda
 • Geresnis akių ir rankų koordinavimas

Kalba

 • Moka skaityti ir rašyti
 • Geriau artikuliuoja
 • Palaiko pokalbį
 • Gali diskutuoti
 • Susieja įvykius

Socialinė raida

 • Tampa nepriklausomas nuo tėvų
 • Skiria gėrį nuo blogio
 • Suvokia ateitį
13-16 metų (-ai)

Elgesys

 • Padidėjęs privatumo poreikis
 • Praleidžia daugiau laiko su bendraamžiais

Emocinė raida

 • Patiria hormonų pokyčius
 • Pasiruošimas nepriklausomybei nuo šeimos
 • Saviraiška

Pažintinė raida

 • Didesnis rūpinimasis kitais ir bendruomene
 • Dominuoja klausimai ir iššūkiai
 • Tyrinėja naujas idėjasKalba apie mintis ir jausmus

Fizinė raida

 • Abiejų lyčių brendimas
 • Greitas skeleto ir raumenų sistemos augimas
 • Didesnė ištvermėIšryškėja fizinės išvaizdos skirtumai

Kalba

 • Aiškus mąstymas
 • Asmeninių įsitikinimų išsakymas

Socialinė raida

 • Praleidžia daugiau laiko su bendraamžiais
 • Formuojasi tapatybė
 • Išbando ribas
 • Labiau prisiima suaugusiojo vaidmenis

Kiekvienas vaiko amžiaus tarpsnis yra susijęs su įvairių fizinių, socialinių, emocinių, pažintinių gebėjimų ir savireguliacijos raida. Visais vaiko amžiaus tarpsniais svarbu, kad tėvai:

 • palaikytų artimą ryšį su vaiku
 • nustatytų priimtino elgesio taisykles
 • stebėtų vaiko laisvalaikį ir draugystes
 • palaikytų teigiamą ir raidai tinkamą discipliną
 • dalyvautų vaiko mokymosi ir švietimo procese
 • rodytų vaikui tinkamą pavyzdį

Tėvystės įgūdžių ugdymo programos ir priemonės gali padėti tėvams:

 • įveikti iškylančius iššūkius
 • pagerinti tėvystės įgūdžius ir taikomus auklėjimo metodus
 • turėti lūkesčių, atitinkančių vaiko amžių
 • atliepti ir tinkamai reaguoti į vaiko poreikius

Tėvystės įgūdžių stiprinimas gali padėti sumažinti neigiamo vaikų elgesio, pavyzdžiui, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, riziką.

Informacijos šaltinis: Europos prevencijos mokymo programos vadovas (European Prevention Curriculum - EUPC), priedas nr. 2 „Developmental stages between the ages of 3 and 16 years“.