Ypač populiarios tarp vaikų ir jaunimo

2019 m. vykdyto ESPAD tyrimo duomenimis, e. cigaretes bent kartą gyvenime bandė vartoti 65 proc. 15-16 m. mokinių Lietuvoje, o įprastines cigaretes buvo rūkę 54 proc. šio amžiaus mokinių. 49 proc. mokinių e. cigaretes vartojo bent kartą per paskutinius metus, 40 proc. – bent kartą per paskutinį mėnesį, o 14 proc. mokinių jas vartojo kasdien ar beveik kasdien. Mokinių e. cigarečių vartojimas bent kartą per gyvenimą padidėjo nuo 46 proc. 2015 metais iki 65 proc. 2019 metais (ESPAD šalių vidurkis – 40 proc.). Taip pat padidėjo dalis mokinių, kurie pirmąją e. cigaretę vartojo iki 13 metų amžiaus (2015 m. – 7 proc., 2019 m. – 19,5 proc.; ESPAD šalių vidurkis – 11 proc.).
2020 m. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento vykdyto studentų tyrimo duomenimis, 60 proc. studentų buvo bent kartą gyvenime vartoję e. cigaretes su nikotino turinčiu skysčiu, o e. cigaretes be nikotino buvo išbandę 42 proc. studentų. 12 proc. studentų kasdien vartojo e. cigaretes su nikotino turinčiu skysčiu (21 proc. vyrų ir 7 proc. moterų). Be to, didesnė dalis studentų vyrų kasdien vartojo e. cigaretes nei rūkė įprastines tabako cigaretes. Tyrimas taip pat atskleidė, kad e. cigaretės dažniausiai išbandomos dar nesulaukus pilnametystės.
Eurobarometro tyrimo duomenimis, 2020 metais Lietuvoje 16 proc. gyventojų vartojo arba buvo bandę vartoti e. cigaretes (Europoje – 14 proc.). Daugiausiai e. cigaretes Lietuvoje vartojo ar bandė vartoti 15-24 m. (37 proc.) ir 25-39 m. (36 proc.) amžiaus asmenys (atitinkamai Europoje – 25 proc. ir 22 proc.).