Užduotis

Suskaičiuokite kiekvieno šeimos nario bendrą telefono, kompiuterio ir kitų ekranų naudojimo trukmę per dieną. Jeigu jais naudojatės daugiau, negu rekomenduojama, pasiūlykite visiems atlikti savaitės eksperimentą: sumažinti laiką iki 2 valandų per dieną (jei yra vaikų iki 5 metų jiems – iki 1 val.). Vaikams ir paaugliams skaičiuojant vertėtų įtraukti ir mokykloje per informatikos pamoką ar namų darbams ruošti kompiuteriu skirtą laiką. Tik suaugusiesiems, kurių darbas kompiuteriu, neišvengiamai teks to laiko neįskaityti.