Testas - Kaip ugdyti tvirtą pauglį

Kaip ugdyti tvirtą, aplinkos spaudimui gebantį atsispirti paauglį

You need to add questions

Your score is