Patarimai

1. NENUSTEBKITE. Tikėkitės paauglio impulsyvumo (pirma padarys, tik po to pamąstys), neapgalvotų sprendimų, ryškaus jausmingumo, nes šiame laikotarpyje tai normalu ir tikrai įvyks. Didesnė suaugusiojo tolerancija tokiam paauglio elgesiui padės geriau sutarti.

2. PADĖKITE. Padėkite savo vaikui įveikti iššūkius, kuriuos būtina planuoti. Pavyzdžiui, jei laukia sunkus egzaminas, kartu sudarykite mokymosi planą ir grafiką bei numatykite, kur konkrečiai gali iškilti daugiausia sunkumų.

3. SKATINKITE. Skatinkite veiklą, kuri stiprintų besivystančias vaiko smegenis. Pavyzdžiui, kartu žaiskite šachmatais ar kitus strateginius žaidimus arba įtraukite paauglį į šeimos pasitarimus bei skatinkite jį ieškoti kūrybiškų problemų sprendimų.

4. STEBĖKITE. Paaugliai dažnai ne tiek daug pasako žodžiais, kiek savo elgesiu. Ypač tai būdinga berniukams. Pavyzdžiui, paauglio depresyvumas gali pasireikšti ne mums įprastu liūdesiu, bet ryškiu pykčiu (ant savęs ar kitų), agresija. Be to, neretai paaugliai viena sako, kita daro. Taigi tėvai turi ne tik klausytis, bet ir stebėti.

5. NEVERSKITE. Paaugliai myli savo tėvus, tačiau jiems gali būti sunku tai parodyti. Teks palaukti, kol Jūsų vaikas dar paaugs ir galės išreikšti savo jausmus Jums, subręs. Nespauskite ir nereikalaukite jų jausti ar kalbėti tai, kam jie dar nėra pasiruošę ( „Ačiū, kad esi tokia gera mama; atleisk, kad turėjai laukti mano 36 gimtadienio, kad tai pasakyčiau…“).

6. PASITIKĖKITE. Suteikti daugiau laisvės paaugliui yra būtina. Tik pasitikėdami juo, mokysite ir jį pasitikėti Jumis ir pačiu savimi. Paauglys, nors prižiūrimas tėvų, turi turėti galimybių ir pats priimti sprendimus įvairiose srityse (nuo išvaizdos iki profesijos pasirinkimo).

7. NUSTATYKITE TAISYKLES. Suteikiama laisvė turi turėti aiškias ribas (taisykles, susitarimus), o šios yra nustatomos ieškant kompromisų. Kategoriški draudimai atneša mažiausiai naudos, o neretai tik skatina paauglį maištauti. Geriau kartu sutarkite, kada jis turi grįžti namo, kada paskambinti, nuo ko susilaikyti, kokios konkrečios pasekmės, jei tai pažeidžia.

8. NENUVERTINKITE. Niekada nenuvertinkite psichoaktyviųjų medžiagų poveikio besivystančioms smegenims. Tvirtai laikykitės savo nuostatų saugodami vaiką nuo to. Kuo vėliau jis paragaus tabako ar alkoholio, tuo turės didesnį atsparumą jų neigiamam poveikiui.