Paprašykite pauzės sau

Grįžę po darbo dienos ir prieš įeidami į namus akimirkai atkreipkite dėmesį į savo savijautą. Jeigu jaučiate įtampą, nerimą ar susierzinimą, vos įžengę pro duris, paprašykite šeimos, kad jie lukteltų su savo įspūdžiais, norais ir klausimais 10 ar 20 minučių ir leistų jums pasidaryti pertraukėlę. Šiek tiek pabuvę ramiai (geriau vieni), būsite kantresni su namiškiais, pavyks išvengti papildomų konfliktų ir streso.