Norai

Pagalvokite ar sutarkite su partneriu dėl ribų pildant vaikų norus: kokius norus, kada ir kokiomis aplinkybėmis pildysite, o kada ne. Net ir šiais visuotinio pertekliaus laikais vaikams labai reikia jūsų pasakymo „ne“. Kai kuriems tėvams sakyti „ne“ savo vaikams gali būti labai sunku, nes jie patys vaikystėje daug ko neturėjo ir stokojo. Tačiau vaikai jaučiasi daug saugesni ir būna ramesni, kai žino ribas ir aplinkybes, kurioms esant pildomi jų norai. Paradoksas: jei pildysite kiekvieną vaiko norą, jis ilgainiui gali pradėti jaustis nelaimingas, matydamas, kad viską gali gauti, ko tik užsinori. Būdamas mokyklinio amžiaus jis gali nebeturėti motyvacijos kažko siekti, dėti pastangas, nes buvo įpratęs viską, ko užsinori, gana lengvai turėti. Vaikai, kurių tėvai nuosekliai laikosi norų tenkinimo ribų, sudaro sąlygas vaikui susidoroti su nemalonia emocija, atrasti alternatyvų, ugdytis ištvermę ir kantrybę, turėti savų siekių ateičiai ‒ visa tai labai svarbu vėlesniame amžiuje mokykloje, universitete, darbe.