Kuo mes skiriamės? Penkių kartų apžvalga

  • Kūdikių bumo karta ‒ tai laikotarpio, kai gimė daugiausia kūdikių, karta. Šios kartos šūkis: „Mes išsikovojome!“. Jie laukia apdovanojimų už nuopelnus, nebūtinai materialinių. Tai optimistai, kantriai dirba siekdami rezultato, jiems svarbiau darbas, tik paskui asmeninis gyvenimas, būdinga komandinė dvasia. Bumo karta jaučia prieraišumą prie vienos darbo vietos, mano, kad gali dirbti tik čia ir tik tokį darbą. Jiems svarbi sveikata, finansinis saugumas, vaikų sėkmė ir aplinkinių pripažinimas.
  • X karta ‒ savarankiški, veržlūs, nebijo keistis ir mokytis, jiems svarbi šeima, partnerystė ‒ pirma asmeninis gyvenimas, paskui darbas. Ši karta augo itin svarbių politinių įvykių metu, kai šalys ir jų žmonės iš komunistinio režimo ėjo demokratijos ir laisvės link. X karta mano, kad nusipelnė prasmingos karjeros ir laisvės rinktis! Didžiausia vertybė – visuotinė lygybė. X kartai itin svarbus asmuo ‒ mama. Ryšys su motina buvo pagrįstas besąlygine pagarba, dėkingumu, paklusnumu, būdingas neginčijamas nurodymų priėmimas, o tėvas tradiciškai buvo priimamas kaip šeimos galva ir maitintojas, kuriam vaikai turi paklusti, ir dažnu atveju jo netgi prisibijoti.
  • Y karta – susikoncentravę į save, jautrūs aplinkinių nuomonei, liberalūs, nekantrūs. Jų vertybės formavosi liberalizacijos, verslo ir technologijų plėtros, globalizacijos laikotarpiu. Šiai kartai svarbiausia gyvenimo būdas, o darbas turi padėti jį susikurti. Į žmonių gyvenimus, į tarpasmeninius santykius jau smarkiai skverbiasi technologijos. Y kartai būdingi narcistinės asmenybės bruožai: nuolatinis žavėjimosi poreikis, dėmesio siekis, jiems sudėtinga palaikyti nuolatinius ir ilgalaikius santykius, būdingas savo asmeninių savybių ir gebėjimų pervertinimas, kritikos nepriėmimas, negebėjimas ir nenoras suprasti kitų jausmų ir nuomonės. Y kartos tėvai taiko naujus vaikų auklėjimo būdus (vyrauja humanistinės ir liberalaus auklėjimo idėjos). Tarp tėvų ir vaikų mezgamas artimas emocinis ryšys.
  • Z karta – tai interneto karta, jų pasaulis suskaidytas į virtualų ir realų. Jų moto ‒ svarbiausia yra gyvenimo būdas! Jiems būdingas didelis pasitenkinimas savimi, bet jie yra psichologiškai pažeidžiami, fiziškai silpni, patiria daug nerimo , yra vartotojiški, žino savo teises, bet vengia pareigų, stokoja kantrybės, greiti ‒ greitai mąsto ir priima sprendimus, lengvai atlieka kelis darbus vienu metu. Jiems nuo gimimo skiepijama, kad jie gali laisvai pasirinkti, kada ir ką valgyti, kaip rengtis, ką mylėti, ką gerbti ir panašiai. Z karta užmezga stipresnį ryšį su tėvais ir yra sąžiningesnė karta.
  • Alfa karta dar vadinama stiklo karta dėl to, kad auga tarp stiklinių ekranų nuo pat gimimo. Tai bus technologiškai raštinga karta (išmanieji įrenginiai ir skaitmeninė erdvė bus jų gyvenimo būdas ir pagrindinės komunikacijos priemonės), bet jie nekantrūs, bendravimas socialiniuose tinkluose alfa kartai svarbesnis už gyvą bendravimą (jie kuria savo pasaulį virtualioje erdvėje), jiems lengva žavėtis, bet sunku mylėti. Ko šiai kartai trūks, tai kūrybiško mąstymo, empatijos, iniciatyvumo, pakantumo, kantrumo.