Girdėkite save

Konflikto metu nuolat stebėkite savo balso intonaciją. Per balsą dažnai ištransliuojame paaugliui daugiau nei žodžiais. Stabdykite save, jei girdite, kad jūsų balso tonas kyla, arba tampa ironiškas, pašaipus, kritiškas ar įžeidžiantis.