Drąsiau

Neretai tėvai vengia savo atžalai, vartojančiai narkotines medžiagas, ieškoti pagalbos, baimindamiesi, kad kas nors iš pažįstamų apie tai sužinos. Jums kreipiantis pagalbos į psichikos sveikatos centrą ar priklausomybės ligų centrą, darbuotojai turi užtikrinti konfidencialumą. Visa informacija apie jūsų šeimą ir problemas turi būti saugoma nuo pašalinių, o informacijos teikimas kitoms institucijoms yra griežtai reglamentuotas pagal įstatymus.