Dalyvaukite

Dalyvaukite savo sūnaus ar dukros mokyklos renginiuose, prevencinėse programose, skirtose psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo rizikai mažinti. Tyrimai rodo, kad dėl tėvų dalyvavimo efektyvumas tikrai išauga ir mažiau paauglių eksperimentuoja ar vartoja šias medžiagas.