Bendraudami mokome

  • Bendraudami su vaiku apie psichoaktyviąsias medžiagas, akcentuokite reikalingus įgūdžius: atsargumą, pagalbos ieškojimą, kritinį mąstymą, taisyklių žinojimą. Tuomet vaikas mokės apsaugoti save ir tada, kai Jūsų nebus šalia.
  • Mokykite atsargumo. Paaiškinkite, kad ne visais suaugusiaisiais galima pasitikėti: kai kurie gali nuskriausti, pakenkti. Todėl su nepažįstamaisiais reikėtų nebendrauti, jei šalia nėra tėvų.
  •  Mokykite vaikus, susidūrus su sunkumais, kreiptis pagalbos. Yra asmenų, kurių pareiga – padėti: tai policininkai, medikai, ugniagesiai, pardavėjai ir pan. Juos galima pažinti iš specialios aprangos. Į juos galima kreiptis paklydus, susižeidus, jei seka nepažįstamas asmuo ir t. t. Taip pat vaikai turi žinoti bendrojo pagalbos telefono numerį, atvejus, kai reikia kreiptis pagalbos.
  • Skatinkite kritiškai mąstyti. Pasakykite vaikui, kad ne visa informacija, kurią jis gauna iš žiniasklaidos, draugų, suaugusiųjų, yra teisinga. Mokykite ją analizuoti: išsiaiškinti, kam ji skirta, kokio tikslo siekiama ją pateikiant ir pan. Vienas iš atvejų, kur toks kritinis mąstymas praverčia, – reklaminė informacija apie cigaretes ir alkoholinius gėrimus.
  • Nustatykite aiškias taisykles. Paaugliui turėtų būti aiški Jūsų pozicija ir šeimoje galiojančios taisyklės: ką leidžiama daryti, kam tėvai pritaria ir kam ne.