4. Palaikykite: priimkime vaiką tokį, koks yra

Pagyrimai gerai, bet padrąsinimai – dar geriau! Vienas iš būdų parodyti vaikui, kad jį palaikote, – jį padrąsinti. Tai vienas geriausių auklėjimo metodų!

Padrąsinimas – tai priminimas vaikui, kad jo pastangos ir gebėjimai yra vertingi, nepaisant to, kaip tobulai ar netobulai jam pavyksta kažką atlikti. Pabrėžiame vaikui ne rezultatą, bet pasitenkinimą pačiu darbu ir dedamomis pastangomis: „tau patinka naudoti daug spalvų savo piešinyje“, „labai stengiesi išspręsti šį uždavinį“.

Tuo padrąsinimas skiriasi nuo pagyrimo. Pagyrimas labiau pabrėžia rezultatą: „šaunuolis, kaip gražiai nupiešei“, „teisingai išsprendei uždavinį“. Tai svarbu, bet…

Pagyrimai gali skatinti vaiką dirbti dėl įvertinimo. Jei jis negaus iš aplinkinių pagyrimo, gali galvoti, kad jo darbas nevertingas. Taip vaikas gali tapti pernelyg priklausomas nuo kitų nuomonės. Todėl nepiktnaudžiaukime pagyrimais.

Padrąsinimas moko vaiką nukreipti savo dėmesį į save: kaip jis jaučiasi kažką darydamas. Tai ugdo jo savarankiškumą ir nekuria spaudimo iš aplinkos: „nepaisant to, ar šįkart pavyks gerai ar ne visai, vis tiek bandysiu daryti“.