4. Jūsų dėmesys - apsauginis veiksnys.

Įvertinkite, kiek patys prisidedate apsaugant savo vaiką.

Pažymėkite, jei teiginys tinka Jums. Per pastaruosius 3 mėnesius aš…

 • pasakiau savo vaikui, kad jis man labai rūpi
 • paskatinau savo vaiką pozityviai žvelgti į gyvenimą
 • paskatinau savo vaiką kreiptis į mane pagalbos ar patarimo
 • nuolat domėjausi vaiko mokykline veikla, dalyvavau joje ar bendravau su mokytojais
 • pagyriau savo vaiką už tai, kad atsakingai mokosi ir atlieka namų darbus
 • savanoriškai dalyvavau bendruomenės veikloje ir padėjau jauniems žmonėms
 • pasikalbėjau su savo vaiku apie tabako, alkoholio, narkotikų vartojimo pavojų
 • beveik visą laiką žinojau, kur yra mano vaikas
 • dažnai skatinau ir palaikiau savo vaiką
 • kalbėjau su vaiku apie tai, kad reikėtų vengti bendravimo su bendraamžiais, kurie vartoja psichoaktyviąsias medžiagas
 • kartu kažką veikėme: ėjome apsipirkti, vaikščiojome gamtoje, stebėjome sporto rungtynes

Tai gana ilgas sąrašas ir, jei tikrai nuveikėte viską, kas čia aprašyta, tikriausiai esate puikūs tėvai arba tiesiog šiek tiek pagražinote situaciją.

Tuos teiginius, kuriuos pažymėjote kaip Jums tinkančius, ir toliau įgyvendinkite kartu su savo atžala. Peržiūrėkite ir kitus teiginius bei pagalvokite, ar galėtumėte juos įgyvendinti per ateinančius porą mėnesių.