Apsaugokite savo vaiką!

Dalintis

1. Obuolys nuo obels… Arba ką gali tėvai? 

Kokią įtaką paaugliui turi tėvai? Vieni mano, kad šiais laikais paaugliai nebepaiso jokių autoritetų. Kiti įsitikinę, kad tėvai išlieka labai svarbūs. Kaip yra iš tikrųjų?

Obuolys nuo obels… Arba ką gali tėvai? 

Kokią įtaką paaugliui turi tėvai? Vieni mano, kad šiais laikais paaugliai nebepaiso jokių autoritetų. Kiti įsitikinę, kad tėvai išlieka labai svarbūs. Kaip yra iš tikrųjų? 

 • Mokyklose vykdomose prevencijos programose vaikams kalbama apie rūkymo, alkoholio, narkotikų žalą. Tuo tarpu namie jie neretai girdi ir mato ką kita – nemažai tėvų rūko, vartoja alkoholį. Vaikas tokioje situacijoje sutrinka – kuo tikėti, kaip elgtis?
 • Tėvai labai svarbūs. Riziką, kad vaikas pradės vartoti tabaką, alkoholį, narkotikus, didina problemos šeimoje: bendravimo stoka, konfliktai, smurtas. Paaugliams vis dar reikia suaugusio žmogaus, kuris būtų patikimas, elgtųsi nuosekliai, laikytųsi savo žodžio ir būtų šalia, kai reikia. Jei vaikas turi stiprų ryšį su savo tėvais, jis įgyja tvirtą pagrindą, padedantį susidoroti su iššūkiais augant. 
 • Daugelio užsienio šalių patirtis parodė: kokias prevencijos programas bekurtų valstybinės įstaigos, mokyklos ar nevyriausybinės organizacijos, jos visos yra daug veiksmingesnės, jei dalyvauja ne tik vaikai, bet ir jų tėvai.
 • Lietuvoje tėvai dar mažai dalyvauja prevencinėse psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo programose. Kartais suaugusieji visą atsakomybę už savo vaikų ugdymą perleidžia mokyklai ir tikisi, kad ir psichoaktyviųjų medžiagų prevenciją atliks mokykla. Vis dėlto tėvų dalyvavimas labai svarbus. Tik tėvams ir mokyklai bendradarbiaujant galima pasiekti išties puikių rezultatų apsaugant vaikus nuo minėtų pavojų.
uždaryti

2. Namai – pragarai, be namų – negerai 

Norint apsaugoti paauglį nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, svarbu, kad jis praleistų pakankamai laiko savo namuose. Kad jam norėtųsi juose būti, svarbi teigiama atmosfera ir bendrumo jausmas šeimoje.

Namai – pragarai, be namų – negerai 

Norint apsaugoti paauglį nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, svarbu, kad jis praleistų pakankamai laiko savo namuose. Kad jam norėtųsi juose būti, svarbi teigiama atmosfera ir bendrumo jausmas šeimoje. 

 • Šeimos parama. Skirkite savo vaikui daug meilės, palaikykite jį. Kartais tėvams atrodo, kad jų sūnui ar dukrai savaime aišku, kad juos mylite. Visgi šį jausmą svarbu nuolat patvirtinti žodžiais ir elgesiu. Palaikykite gerus vaiko sumanymus, idėjas. Pasakykite, kad jis Jums labai brangus.
 • Ribos šeimoje. Svarbu šeimoje nustatyti aiškias taisykles ir tai, kokios bus pasekmės, jei jų nebus laikomasi. Taisykles ir jų nesilaikymo pasekmes turi žinoti visi šeimos nariai.
 • Namuose praleidžiamas laikas. Svarbu skatinti savo vaiką leisti laiką namuose su šeima. Skatinkite atžalą pasikviesti draugus į namus
 • Bendra šeimos veikla. Skatinkite paauglį dalyvauti bendroje šeimos veikloje: pusryčiaujant ar vakarieniaujant, šeimos pasitarimuose ir kt. Suplanuokite šeimos vakarus. Kartu su vaiku skaitykite laikraščius, žurnalus, knygas, žiūrėkite filmus, po to pasidalinkite savo įspūdžiais. Eikite stebėti sporto rungtynių, pasivaikščioti, pavalgyti kavinėje, žaiskite stalo žaidimus, kartu sportuokite ar užsiimkite kita visiems malonia veikla.
uždaryti

3. Reikalai mokykloje 

Jūsų nuoširdus domėjimasis vaiko gyvenimu mokykloje ir pagalba atskleidžiant savo stipriąsias puses yra svarbūs saugikliai nuo tabako, alkoholio ir narkotikų.

Reikalai mokykloje 

Jūsų nuoširdus domėjimasis vaiko gyvenimu mokykloje ir pagalba atskleidžiant savo stipriąsias puses yra svarbūs saugikliai nuo tabako, alkoholio ir narkotikų.

 • Tėvai turėtų padėti vaikui mokytis. Svarbu teirautis apie namų darbus, jei reikia, padėti vaikui juos paruošti. Taip pat tėvai turi suteikti galimybę vaikui tinkamai pailsėti, išsimiegoti.
 • Sėkmė mokykloje nereiškia, kad vaikas turi būtinai būti pirmūnas. Svarbiausia jo pastangos atlikti tai, ką jis gali. Naudinga pagirti savo vaiką, kai į mokymąsi jis žiūri rimtai.
 • Reikėtų nuolat klausti vaiko, kaip jam sekėsi mokykloje, kaip į ją nuvažiavo ir grįžo namo, kokia buvo veikla po pamokų. Svarbu domėtis, kokie jo santykiai su mokytojais: kurie mokytojai ir pamokos patinka, o kurie – ne. Tegul vaikas papasakoja, tėvams tereikia klausytis ir parodyti, kad rūpi.
 • Svarbu aktyviai dalyvauti mokyklos bendruomenės gyvenime – tėvų susirinkimuose ir mokyklos renginiuose. Ypač naudinga bendradarbiauti su mokytojais ir klasės auklėtoju, kuris paprastai geriausiai žino, koks yra Jūsų vaiko gyvenimas mokykloje.
uždaryti

4. Laisvalaikis: ką veikti mūsų vaikams? 

Yra daug veiklos rūšių, kurios paaugliams ne tik įdomios, bet ir gali padėti lengviau atsispirti psichoaktyviosioms medžiagoms.

Laisvalaikis: ką veikti mūsų vaikams? 

Yra daug veiklos rūšių,  kurios paaugliams ne tik įdomios, bet ir gali padėti lengviau atsispirti psichoaktyviosioms medžiagoms. 

 • Svarbu skatinti kūrybingumą. Dailė, muzika, teatras, kitokia meninė veikla gali padėti Jūsų vaikui išreikšti save ir paskatinti laisvalaikį leisti įdomiai ir sveikai. Ypač vasarą, kai vaikams atsiranda daug laisvo laiko, svarbu padėti jį praleisti kūrybiškai ir prasmingai.
 • Pastebėta, kad ta veikla, kurią organizuoja ar prižiūri suaugusieji, padeda apsaugoti vaikus nuo įvairių klystkelių. Tai gali būti sporto, technikos, gamtos ar meno būreliai, skautų veikla, dienos ar jaunimo centrai, kuriuose organizuojami įvairūs užsiėmimai.
 • Jau seniai žinoma, kad žmonės, kurie savo noru dažnai padeda kitiems, yra laimingesni. Taigi Jūsų vaikui naudinga užsiimti kokia nors savanoriška veikla. Tai gali būti veikla mokykloje, dienos centruose, senelių namuose, gyvūnų prieglaudose, dalyvavimas emocinę paramą teikiant telefonu ar kitur.
 • Svarbi ir religinė bendruomenė. Jei tai atitinka Jūsų šeimos vertybes, naudinga skatinti vaiką lankytis maldos namuose (bažnyčioje, mečetėje, sinagogoje, cerkvėje) ir dalyvauti kitoje religinėje veikloje.
uždaryti

5. Su kuo bendrauti Jums ir Jūsų vaikui? 

Bendraukite patys ir skatinkite tai daryti savo vaiką. Taip pažinsite jį supančią aplinką ir padėsite kurti ją saugesnę.

Su kuo bendrauti Jums ir Jūsų vaikui? 

Bendraukite patys ir skatinkite tai daryti savo vaiką. Taip pažinsite jį supančią aplinką ir padėsite kurti ją saugesnę.

 • Bendraamžių įtaka. Jeigu vaiko draugų elgesys Jums kelia nerimą, svarbu tai aptarti su savo vaiku. Jei kyla įtarimų, kad draugai vartoja psichoaktyviąsias medžiagas, būtina savo nuogąstavimais pasidalinti su savo vaiku. Taip pat reikia aiškiai pasakyti, kad tam nepritariate, paaiškinti kodėl.
 • Kiti tėvai. Naudinga su vaiko draugų tėvais pasidalinti savo požiūriu į tabako, alkoholio ir narkotinių medžiagų vartojimą ir kaip svarbu yra nuo to apsaugoti visų Jūsų atžalas.
 • Tarpkultūrinis bendravimas. Svarbu vaiką mokyti draugauti ir pagarbiai elgtis su kitų tautybių vaikais. Priimdamas kitus, jis geriau priims ir save tokį, koks yra.
 • Bendravimas su kitais suaugusiaisiais. Svarbu, kad jaunas žmogus galėtų gauti pagalbą ir palaikymą ir iš kitų suaugusiųjų, ne tik savo tėvų. Paaugliui svarbūs asmenys, į kuriuos jis gali kreiptis spręsdamas problemas, gali būti dėdės ir tetos, seneliai, mokytojai, mentoriai, treneriai, dvasininkai, kaimynai. Tai bet koks žmogus, kuris gyvena sveikai ir nepiktnaudžiauja psichoaktyviosiomis medžiagomis bei galėtų būti tinkamas pavyzdys Jūsų vaikui.

Skaičiai. 82 proc. Lietuvos tėvų dažniausiai žino, kur ir su kuo jų vaikai leidžia laisvalaikį. 61 proc. tėvų gerai pažįsta savo vaikų artimiausius draugus. 32 proc. tėvų gerai pažįsta savo vaikų artimiausių draugų tėvus (2020 m.).

uždaryti

6. Klokite pamatus. Vertybės 

Vertybės, kurias puoselėjame šeimoje, gali tapti tvirtu pagrindu. Ant jo stovintis jaunas žmogus jausis daug saugiau ir užtikrinčiau net ir susidūręs su įvairiomis pagundomis, taip pat ir psichoaktyviosiomis medžiagomis.

Klokite pamatus. Vertybės 

Vertybės, kurias puoselėjame šeimoje, gali tapti tvirtu pagrindu. Ant jo stovintis jaunas žmogus jausis daug saugiau ir užtikrinčiau net ir susidūręs su įvairiomis pagundomis, taip pat ir psichoaktyviosiomis medžiagomis.

 • Lygybė ir socialinis teisingumas. Visi esame atsakingi vieni už kitus. Savo pavyzdžiu rodykite, kaip svarbu padėti tiems, kuriuos ištiko nelaimė, kurie kenčia nuo nelygybės, skurdo, alkio ar vienišumo.
 • Laisvė reikšti savo nuomonę. Paskatinkite savo vaiką išreikšti savo nuomonę, įsitikinimus ir juos apginti. Klauskite, ką jis mano jam svarbiais klausimais ir išklausykite. Tai padės jam formuoti tvirtą savo požiūrį bei atsispirti kitų daromai neigiamai įtakai, taip pat ir psichoaktyviųjų medžiagų vartojimui.
 • Sąžiningumas. Skatinkite savo vaiką sakyti tiesą, net jei meluoti būtų daug lengviau. Savo pavyzdžiu rodykite, kaip sudėtingose situacijose reikėtų elgtis sąžiningai.
 • Pagarba sau ir kitiems. Aptarkite su savo vaiku, kodėl svarbu apsispręsti nevartoti tabako, alkoholio ir narkotikų, rinktis sveiką gyvenimo būdą, gerbti savo kūną ir kitus žmones.
uždaryti

7. Stiprinkite vaiko pasitikėjimą savimi! 

Ugdant tam tikrus įgūdžius, stiprėja vaiko pasitikėjimas savimi. Tada jis aiškiau žino, ko nori gyvenime ir kada pasakyti „ne“.

Stiprinkite vaiko pasitikėjimą savimi! 

Ugdant tam tikrus įgūdžius, stiprėja vaiko pasitikėjimas savimi. Tada jis aiškiau žino, ko nori gyvenime ir kada pasakyti „ne“.

 • Tvirtumas. Mokykite vaiką tvirtai laikytis savo nuomonės. Kartu aptarkite būdus, kaip jis gali apginti savo nuomonę, pavyzdžiui, kalbėti pakankamai garsiai, bet ne agresyviai, palaikyti akių kontaktą bendraudamas su įvairaus amžiaus žmonėmis, tvirtai stovėti.
 • Atsparumas. Pasikalbėkite su juo, kaip svarbu yra atsispirti neigiamam bendraamžių spaudimui. Priminkite vaikui, kad jis visada gali pasakyti draugams „tai ne man“ ir atsisakyti sveikatai žalingų ir pavojingų užsiėmimų.
 • Tikslai. Paskatinkite vaiką siekti užsibrėžtų tikslų ir planuoti savo ateitį. Pasikalbėkite apie tai, kas jį džiugina, apie ką jis svajoja. Nenustebkite, jei atžalos norai ir tikslai dažnai keisis – tai normalu paauglystės laikotarpiu.
 • Saugumas. Labai svarbu, kad Jūsų vaikas jaustųsi saugus namuose, mokykloje ir savo kaimynystėje. Pasikalbėkite apie tai su juo, paaiškinkite, kur turėtų kreiptis, jei kyla pavojus, pavyzdžiui, patiria patyčias mokykloje, yra reketuojamas arba jam siūloma psichoaktyviųjų medžiagų.
uždaryti

Patarimai 

 1. ŽINOKITE
 2. KLAUSKITE
 3. ATKREIPKITE DĖMESĮ
 4. RŪPINKITĖS SAUGUMU
 5. LŪKESČIAI
 6. SKATINKITE
 7. TAIKINIAI

Patarimai 

 • ŽINOKITE. Žinokite, kur Jūsų vaikas yra bet kuriuo paros metu. Sutarkite taisyklę: kai skambinate jam, jis privalo kelti ragelį arba kuo greičiau paskambinti. Taip pat ir Jūs vaikui pasisakykite, kur esate, ypač jei užtrunkate ir ketinate namo grįžti vėliau.
 • KLAUSKITE. Paklauskite vaiko Jums rūpimų dalykų, kuriuos reikėtų žinoti: Kur ji / jis bus? Kiek ilgai? Su kuo bus? Ką veiks?
 • ATKREIPKITE DĖMESĮ. Neignoruokite, jei paaiškėja, kad Jūsų vaikui mokykloje tapo niekas nebeįdomu ar jis pradėjo praleidinėti pamokas. Tai gali būti signalas, kad jis pradėjo vartoti narkotines medžiagas.
 • RŪPINKITĖS SAUGUMU. Pasidomėkite, kaip Jūsų vaiko mokykloje užtikrinamas vaikų saugumas: kokios mokyklos taisyklės, kaip reaguojama į smurtą, patyčias, tabako, alkoholio vartojamą ir kt. Pasidomėkite, koks yra popamokinės veiklos ar vasaros stovyklų organizatorių požiūris į rūkymą ir alkoholio vartojimą.
 • LŪKESČIAI. Paskatinkite savo vaiką siekti gerų rezultatų ir mokykloje, ir popamokinėje veikloje. Tačiau neperlenkite lazdos. Palaikykite, kad ir kaip jam ar jai ten sektųsi. Prisiminkite patys ir priminkite vaikui, kad svarbu ne tik rezultatas, bet ir pats procesas: kaip vaikas jaučiasi tai darydamas, ar jam rūpi, ar jis stengiasi.
 • SKATINKITE. Pastebėkite ir nedideles vaiko pastangas ar elgesio pokyčius, pavyzdžiui, kai atsikelia laiku, susitvarko kambarį, pasirūpina kitais šeimos nariais, atsakingai ruošia namų darbus. Kai tai pastebite, paskatinkite: pagirkite žodžiu, parodykite dėmesį, kartu smagiai praleiskite laiką ar suteikite tam tikrų privilegijų, pavyzdžiui, savaitgalį leiskite vaikui nueiti valanda ar dviem vėliau miegoti.
 • TAIKINIAI. Jau seniai pastebėta, kad tėvų konfliktiški santykiai, tėvų skyrybos, netinkamas auklėjimo būdas, šeimos narių nusikalstamas elgesys, alkoholio, narkotikų vartojimas – visa tai didina pavojų, kad Jūsų vaikas pradės eksperimentuoti psichoaktyviosiomis medžiagomis. Kartu tai parodo, kokias problemas šeimoje svarbu pirmiausia spręsti, kad apsaugotumėte savo atžalą nuo psichoaktyviųjų medžiagų.
uždaryti

1. Norite jaustis užtikrinti – planuokite 

Svarbu gebėti planuoti savo laiką. Kai vaikas aiškiai žino, ką šiandien, rytoj turi nuveikti, lieka daug mažiau progų neplanuotiems paklydimams.

Norite jaustis užtikrinti – planuokite 

Svarbu gebėti planuoti savo laiką. Kai vaikas aiškiai žino, ką šiandien, rytoj turi nuveikti, lieka daug mažiau progų neplanuotiems paklydimams. 

 

Užduotis

 • Norėdami išmokyti savo vaiką planuoti laiką, būkite jam pavyzdys. Papasakokite ir parodykite, kaip Jūs patys planuojate savo dieną, savaitę, mėnesį ir kaip siekiate savo tikslų.
 • Tada paskatinkite savo vaiką užsirašyti savus tikslus, planus ar pasirinkimus ateinančiai dienai ir ilgesniam laikui.

 

Jei planavimas taps Jūsų vaiko kasdieniu įpročiu, ne tik apsaugosite jį nuo psichoaktyviųjų medžiagų, bet ir išugdysite stiprią ir žinančią, ko nori, asmenybę.

 

 

uždaryti

2. Norite neklysti – mokykitės nuspręsti 

Mokykite savo atžalą priimti tinkamus sprendimus.

Norite neklysti – mokykitės nuspręsti 

Mokykite savo atžalą priimti tinkamus sprendimus. 

Užduotis

 • Papasakokite vaikui, kad, prieš ką nors nusprendžiant, svarbu apsvarstyti visas galimas pasekmes: kas gali nutikti gero ir kas nepageidaujamo, jei bus priimtas vienoks ar kitoks sprendimas.
 • Pasirinkite konkretų klausimą, šiuo metu aktualų jūsų vaikui, pavyzdžiui, lankyti toliau muzikos mokyklą ar ne. Kartu surašykite galimų sprendimų pliusus ir minusus. Taps aiškiau, kuris sprendimas yra tinkamesnis. Pavyzdžiui, atsiras daugiau laiko kitoms pamokoms ruošti, tačiau gali būti pamiršti įgūdžiai groti muzikos instrumentu.

Mokantis šio įgūdžio, vaiko elgesys taps ne toks impulsyvus, kai pirmiau padarys, o tik paskui pamąstys. Tada vaikui bus lengviau atsispirti įvairioms pagundoms.

 

uždaryti

3. Įvertinkite apsauginius veiksnius 

Apsauginiai veiksniai - dalykai, kurie saugo nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo. Kiek jų pastebite savo vaiko aplinkoje?

Įvertinkite apsauginius veiksnius 

Apsauginiai veiksniai - dalykai, kurie saugo nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo. Kiek jų pastebite savo vaiko aplinkoje? 

Pažymėkite, jei teiginys tinka Jūsų vaikui. Per pastaruosius 3 mėnesius mano paauglys...

 • bendravo su patikimu suaugusiu žmogumi (neįskaitant tėvų)
 • dalyvavo kuriant bendruomenės gerovę: padėjo kaimynui ar užsiėmė savanoriška veikla
 • užsiėmė popamokine veikla: sportu, muzika, menais
 • nuolat atvykdavo į mokyklą laiku ir atsakingai ruošė namų darbus
 • skaitė knygas, laikraščius ar žurnalus
 • elgėsi sąžiningai ir pagarbiai su kitais žmonėmis
 • pasikalbėjo su manimi apie asmenines problemas
 • vakarieniavo ar pietavo kartu su šeima

Nėra konkretaus skaičiaus, kiek veiklos rūšių ir tinkamo elgesio Jūsų vaikas turėtų įgyvendinti, tačiau viena yra aišku: kuo jų daugiau – tuo geriau.

 

 

 

uždaryti

4. Jūsų dėmesys - apsauginis veiksnys.  

Įvertinkite, kiek patys prisidedate apsaugant savo vaiką.

Jūsų dėmesys - apsauginis veiksnys.  

Įvertinkite, kiek patys prisidedate apsaugant savo vaiką. 

Pažymėkite, jei teiginys tinka Jums. Per pastaruosius 3 mėnesius aš...

 • pasakiau savo vaikui, kad jis man labai rūpi
 • paskatinau savo vaiką pozityviai žvelgti į gyvenimą
 • paskatinau savo vaiką kreiptis į mane pagalbos ar patarimo
 • nuolat domėjausi vaiko mokykline veikla, dalyvavau joje ar bendravau su mokytojais
 • pagyriau savo vaiką už tai, kad atsakingai mokosi ir atlieka namų darbus
 • savanoriškai dalyvavau bendruomenės veikloje ir padėjau jauniems žmonėms
 • pasikalbėjau su savo vaiku apie tabako, alkoholio, narkotikų vartojimo pavojų
 • beveik visą laiką žinojau, kur yra mano vaikas
 • dažnai skatinau ir palaikiau savo vaiką
 • kalbėjau su vaiku apie tai, kad reikėtų vengti bendravimo su bendraamžiais, kurie vartoja psichoaktyviąsias medžiagas
 • kartu kažką veikėme: ėjome apsipirkti, vaikščiojome gamtoje, stebėjome sporto rungtynes

Tai gana ilgas sąrašas ir, jei tikrai nuveikėte viską, kas čia aprašyta, tikriausiai esate puikūs tėvai arba tiesiog šiek tiek pagražinote situaciją.

Tuos teiginius, kuriuos pažymėjote kaip Jums tinkančius, ir toliau įgyvendinkite kartu su savo atžala. Peržiūrėkite ir kitus teiginius bei pagalvokite, ar galėtumėte juos įgyvendinti per ateinančius porą mėnesių.

 

 

 

 

uždaryti

Apsaugokite savo vaiką!

Įvertinkite, kiek apsauginių veiksnių (dalykų, kurie saugo nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo) buvo Jūsų vaiko aplinkoje per pastaruosius 3 mėnesius.

Klausimai:4
Attempts allowed:Neribotas
Available:Visada
Pass rate:75 %
Backwards navigation:Forbidden
PRADĖTI TESTĄ