Psichoaktyviosios medžiagos: kokie pavojai?

Išspręskite testą ir pasikartokite šiame skyriuje pateiktą informaciją.
Perskaitykite kiekvieną pateiktą teiginį ir nuspręskite, kuris atsakymas teisingas.

TAISYKLĖS

PRADĖTI TESTĄ