Apklausa

Ar Jums pakanka žinių pokalbiui su vaiku

apie elektroninių cigarečių keliamą pavojų?

Apklausa

Ar esate informuota (-as) apie Jūsų vaiko (-ų)
mokykloje vykdomas ilgalaikes psichoaktyviųjų medžiagų
vartojimo prevencijos ar vaikų socialinių emocinių įgūdžių ugdymo programas?