Apklausa

Ar karantino metu pasikeitė Jūsų vaiko (-ų) fizinis aktyvumas:

Apklausa

Ar esate informuota (-as) apie Jūsų vaiko (-ų)
mokykloje vykdomas ilgalaikes psichoaktyviųjų medžiagų
vartojimo prevencijos ar vaikų socialinių emocinių įgūdžių ugdymo programas?