Apklausa

Ar teko susidurti su savo vaiko (-ų) psichoaktyviųjų
medžiagų vartojimu (rūkymu, alkoholio ar narkotikų vartojimu ir pan.)?

Apklausa

Ar turite šeimos taisykles?