Apklausa

Ar esate informuota (-as) apie Jūsų vaiko (-ų)
mokykloje vykdomas ilgalaikes psichoaktyviųjų medžiagų
vartojimo prevencijos ar vaikų socialinių emocinių įgūdžių ugdymo programas?

Apklausa

Ar teko susidurti su savo vaiko (-ų) psichoaktyviųjų
medžiagų vartojimu (rūkymu, alkoholio ar narkotikų vartojimu ir pan.)?