Apklausa

Ar pandemija turėjo įtakos Jūsų ir Jūsų vaiko (-ų) tarpusavio santykiams?

Apklausa

Ar esate informuota (-as) apie Jūsų vaiko (-ų)
mokykloje vykdomas ilgalaikes psichoaktyviųjų medžiagų
vartojimo prevencijos ar vaikų socialinių emocinių įgūdžių ugdymo programas?