Apklausa

Ar karantino metu pasikeitė Jūsų vaiko (-ų) naudojimosi ekranais
(TV, išmaniaisiais telefonais, kompiuteriu) pramoginiais tikslais įpročiai?

Apklausa

Ar esate informuota (-as) apie Jūsų vaiko (-ų)
mokykloje vykdomas ilgalaikes psichoaktyviųjų medžiagų
vartojimo prevencijos ar vaikų socialinių emocinių įgūdžių ugdymo programas?