Žiniasklaidos įtaka

  • Įsiklausykite į dainų žodžius. Jaunimą gali veikti per radiją ar internete transliuojamos mėgstamos dainos, kuriose dainuojama apie narkotinių medžiagų vartojimą. Vieno tyrimo metu ištirta 1000 dainų. Paaiškėjo, kad ketvirtadalyje jų skambėjo žodžiai, susiję su alkoholiu, tabaku ar kitomis nelegaliomis narkotinėmis medžiagomis. Marihuana / kanapės buvo dažniausiai dainose minima nelegali narkotinė medžiaga.
  • Kritiškai vertinkite filmus. Išnagrinėjus 200 populiarių filmų Vakarų šalyse, paaiškėjo, kad iš jų tik 5 proc. nėra vaizduojamos jokios narkotinės medžiagos. Apie 90 proc. likusių filmų vaizduojami tabako gaminiai ir / ar alkoholis, o penktadalyje – nelegalūs narkotikai.
  • Paaugliai kartoja. Jaunimas daug pozityviau reaguoja į alkoholį ar mintį apie jo pavartojimą, kai filmuose pamato savo mėgstamus aktorius, vartojančius alkoholį. Paaugliai yra linkę kartoti tai, ką mato ekrane. Visa tai veikia jų požiūrį į narkotinių medžiagų vartojimą ir priimamus sprendimus.
  • Paaugliai daro įtaką vienas kitam. Paaugliai linkę aptarti matytas televizijos programas, filmus, kompiuterinius žaidimus ar dainas, o juose skambantys dviprasmiški žodžiai apie tai, kad lyderystė, populiarumas yra neatsiejami nuo alkoholio ar kitų medžiagų vartojimo, skatina paauglius mėgdžioti ir sekti tokiais pavyzdžiais.