Rodykite vaikams teigiamą pavyzdį

Kartais klaidingai manoma, kad e. cigaretes vartoti galima bet kur, nekeliant pavojaus aplinkinių sveikatai ir išvengiant jų nepasitenkinimo. Vis dėlto, e. cigarečių garuose, patenkančiuose į aplinką, aptinkama nikotino, sunkiųjų metalų dalelių ir kitų kenksmingų medžiagų, galinčių pakenkti plaučiams. Lietuvoje draudžiama e. cigaretes vartoti uždarose patalpose, kuriose nerūkantieji gali būti priversti kvėpuoti dūmais užterštu oru. 2020 m. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento vykdyto tėvų tyrimo duomenimis, 30 proc. e. cigaretes arba kaitinamuosius tabako gaminius vartojančių tėvų niekuomet nesislepia nuo vaikų, kai juos vartoja, o 43 proc. – paprastai stengiasi prie savo vaikų jų nevartoti.
Jei vartojate e. cigaretes, laikykite jas ir jų skysčių talpyklas vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad būtų išvengta galimų apsinuodijimų ir kitokių nelaimingų atsitikimų.
Net jei vartojate e. cigaretes, kalbėkite su vaikais apie jų keliamus pavojus, aptarkite populiarius mitus (https://ntakd.lrv.lt/uploads/ntakd/documents/files/el_cig.pdf), teisinį reguliavimą Lietuvoje, mokykite atsispirti bendraamžių spaudimui jas vartoti. Galima pasidžiaugti, kad Lietuvoje ženkliai padaugėjo tėvų, kalbėjusių su savo vaikais apie e. cigarečių keliamus pavojus: nuo 39 proc. 2016 m. iki 71 proc. 2020 m.