Pokalbiai nuo mažens

Kalbėti apie vaistus rekomenduojama su vaikais nuo šešerių metų amžiaus.
Sukurkite saugią ir atvirą aplinką savo vaikui, kad jis galėtų nesivaržydamas kalbėti jam rūpimomis temomis. Skatinkite vaiką klausti jūsų pačių arba gydytojų apie galimą neigiamą šalutinį skiriamų vaistų poveikį, kaip jo išvengti ir kaip elgtis jam pasireiškus. Galite paprašyti ir vaiko gydytojo pakalbėti su vaiku apie tinkamo ir atsakingo vaistų vartojimo svarbą.
Jau ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams reikia padėti suprasti, kaip augti sveikam ir saugiam, išvengti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo ir kito rizikingo elgesio, ugdyti gebėjimus suprasti savo sveikatos būklę, atsargiai elgtis su vaistais. Svarbu akcentuoti, kad vaistai vartojami tik tada, kai žmogui ką nors skauda, kai jis serga. Mokykite vaikus ir streso įveikos bei miego higienos įgūdžių, kad nereikėtų griebtis vaistų. Taip pat mokykite kreiptis pagalbos į suaugusiuosius, kai jaučiasi blogai.