Pavojai paauglio psichologinei raidai

  • Emocinis intelektas. Ugdant bendravimo įgūdžius ir užmezgant santykius svarbi empatija, emocijų atpažinimas. To mokomasi tiesiogiai bendraujant su draugais, tėvais. Kuo daugiau paauglys laiko praleidžia internetinėje erdvėje ar žaisdamas kompiuterinius žaidimus, tuo prasčiau atpažįsta savo ir kitų emocijas, sunkiau mezga santykius šeimoje ir su draugais.
  • Savikontrolė ir savijauta. Jei paauglys sunkiai atpažįsta savo emocijas, jas valdyti darosi neįmanoma. Daug laiko prie išmaniųjų ekranų praleidžiantiems paaugliams sunkiau sekasi save kontroliuoti, būdingi emocijų protrūkiai, agresija, impulsyvus elgesys, vaikas jaučia daugiau neigiamų emocijų (nerimo, prislėgtumo), didėja depresijos, savižudybės rizika.
  • Priklausomybė. Žaidžiant kompiuterinius žaidimus ar gaunant socialinių tinklų pranešimus, smegenyse išsiskiria malonumo jausmą skatinanti medžiaga dopaminas. Jis didina paauglio norą vėl ir vėl šią veiklą kartoti. Jei tam skiriamo laiko nekontroliuoja suaugusieji, paaugliui greitai išsivysto psichologinė priklausomybė, panaši į kitas priklausomybes nuo azartinių lošimų, alkoholio ar narkotikų.
  • Rizikos veiksniai. Didžiausią riziką tapti priklausomiems nuo išmaniųjų ekranų turi užsisklendę, sunkiai bendraujantys paaugliai. Nutolę santykiai šeimoje, kai paaugliui trūksta pozityvaus tėvų dėmesio ir domėjimosi juo, artimesnio bendravimo, dalinimosi išgyvenimais, taip pat didina priklausomybės riziką. Dar neigiamą įtaką turi ir paauglio nepasitikėjimas savimi, nuolatinis polinkis nerimauti.