Leidžiama ar draudžiama?

Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatyme nustatyta, kad:

  • Lietuvoje draudžiama parduoti e. cigaretes ir e. cigarečių pildykles asmenims iki 18 metų.
  • Draudžiama asmenims iki 18 metų ne tik rūkyti (vartoti) e. cigaretes, bet ir turėti e. cigaretes ar e. cigarečių pildykles su savimi.
  • Draudžiama nupirkti ar kitaip perduoti e. cigaretes ir e. cigarečių pildykles asmenims iki 18 metų.
  • Lietuvos rinkai pateikiamų e. cigarečių ir pildomųjų talpyklų vienetiniuose pakeliuose ar bet kokioje išorinėje pakuotėje neturi būti jokių elementų ar požymių, kurie skatina pirkti šiuos gaminius ar juos vartoti sudarant klaidingą įspūdį apie jų poveikį sveikatai, kad gaminys yra mažiau kenksmingas negu kiti arba turi gydomųjų savybių ar daro kitokį teigiamą poveikį sveikatai.
  • Lietuvoje draudžiama vidaus ir tarpvalstybinė nuotolinė prekyba e. cigaretėmis ir e. cigarečių pildyklėmis.
  • Į Lietuvos rinką draudžiama tiekti e. cigaretes ir jų skysčius, kurių sudėtyje yra: 1) vitaminų arba kitų priedų, kurie sudaro įspūdį, kad e. cigaretės ir jų skysčiai yra naudingos ar mažiau kenksmingos sveikatai; 2) kofeino, taurino arba kitų priedų, stimuliuojamųjų junginių, kurie siejami su energija ir gyvybingumu; 3) priedų, nudažančių išsiskiriančias medžiagas; 4) priedų, kurie nesudeginto pavidalo turi kancerogeninių, mutageninių ir toksiškai veikiančių reprodukciją savybių.