Kas padeda spręsti konfliktus?

  • Spręsti konfliktus galima išmokti. Vienas svarbiausių įgūdžių – tai gebėjimas gerai įsiklausyti į kitą žmogų ir iš tikrųjų jį suprasti. Kai kalbatės su sūnumi ar dukra, mokykitės ne tik klausyti, bet ir išgirsti, ką jis ar ji nori jums pasakyti. Išgirsti mums dažnai kliudo vertinimai: paauglio pasisakymus neretai vertiname kaip vaikiškus arba įžūlius. Toks nusistatymas kliudo išgirsti žodžius ir prasmę, ką jis ar ji turi omenyje ir stengiasi mums perteikti. Taigi mokykitės tiesiog klausyti ir įsiklausyti, nepasiduokite savo vidiniams nusistatymams ir vertinimams.
  • Naudingas įgūdis – atkartojimas. Daugiau laimėsite, jei nuoširdžiai klausydamiesi, ką jūsų atžala sako, savais žodžiais pakartosite jo mintis, , pvz.: „ar teisingai supratau, tu galvoji, kad…“, „tavo manymu, geriau būtų daryti taip…“. Po to išsakykite savo nuomonę: „o aš manau, kad…“.
  • Įvardykite emocijas. Išgirsti paauglį geriau padeda ir dėmesio atkeipimas ne tik į jo žodžius, bet ir į jo jausmus. Stebėkite ir klausykite, ką sako jo balsas ir kūno kalba: ar jis pyksta, bijo ar liūdi? Labai svarbu parodyti, kad jį ar ją matote, girdite ir suprantate. Tam naudinga įvardinti emocijas, pvz.: „matau, kaip tau sunku“, „girdžiu, kad dar pyksti“, „jaučiu, kad tau labai neramu“.