Iššūkiai, su kuriais susiduria Z karta

  • Psichinė sveikata. Z kartos vaikai auga visuotinio pertekliaus laikais ‒ jie nuolat susiduria su stimulų perkrova: ryškios reklamos, pramogų ir prekių gausa bei įvairovė, būreliai, technologijos. Vaikai dar net nemokėdami kalbėti jau turi galimybę namuose naudotis internetu ir išmaniaisiais ekranais, kur susiduria su pavojais dėl netinkamo turinio internete, asmens duomenų konfidencialumo pažeidinėjimu, juos nuolat persekioja mintys apie virtualią realybę. Vaikai, leidžiantys daug laiko prie ekranų, praranda galimybę pažinti tikrąjį pasaulį, o ilgainiui realybė jiems pradeda atrodyti per daug sudėtinga, taigi ir mažiau patraukli, nes čia gyvenimas vyksta per lėtai ir ne taip, kaip jie norėtų. Šalutinis besaikio technologijų naudojimo kasdienybėje poveikis ‒ vaikų nerimastingumas, nekantrumas, dirglumas, nelaimingumo jausmas, mažėjanti motyvacija mokytis, dėmesio sutrikimai, depresijos rizika ir kt.
  • Fizinė sveikata. Vaikai iki maždaug 10‒12 metų labai daug ko mokosi žaisdami įvairiausius žaidimus, ypač vaidmenų, vaizduotės ar vadinamuosius laisvuosius žaidimus, kur patys kuria taisykles, istorijas, personažus ir būna fiziškai aktyvūs. Žaidžiant tokius žaidimus aktyvinamos ir lavinamos įvairios kūno funkcijos (vaizduotė, kalba, stambioji ir smulkioji motorika) ir emocijų pasaulis (jausmų įvairovė ir jų įveika, veiksmas vyksta natūraliai, apgalvotai ar spontaniškai, bet vaiko tempu). Visa tai padeda vaikui vystytis tiek fiziškai, tiek psichiškai sveikam. Tačiau Z karta susiduria su iššūkiu užaugti sveikais ir visapusiškai išsivysčiusiais, nes tikruosius žaidimus išstumia virtualūs žaidimai arba žaislai ‒ robotai, o tokia veikla negali aktyvinti viso kūno funkcijų ir visų asmenybės komponentų. Daug Z kartos vaikų yra fiziškai silpni, vangūs, dažniau serga virškinimo sutrikimo ligomis, be to, kyla sunkių lėtinių ligų pavojus, didėja nutukimo rizika, atsiranda skeleto ir raumenyno vystymosi sutrikimų, neaiškios kilmės galvos skausmų ir kt.
  • Bendrosios kompetencijos. Psichologė H. E Marano Z kartą vadina neryžtingųjų karta dėl per didelės tėvų globos, dėmesio ir kontrolės. Galimybė tėvams bet kada susisiekti su vaikais atima iš vaikų gebėjimą patiems spręsti problemas, priimti sprendimus, tad vaikai tampa pernelyg priklausomi nuo tėvų. Psichologė pastebi, kad Z kartos vaikai yra psichologiškai labai pažeidžiami, silpni, sunkiai pakelia net nedidelius išbandymus, susidūrę su sunkumais greita palūžta ir nuleidžia rankas, antra vertus smarkiai pervertina savo jėgas ir gebėjimus, sunkiai adaptuojasi darbo aplinkoje, stokoja savarankiško darbo įgūdžių, kūrybiškumo. Taigi Z karta stokoja daug kur pritaikomų bendrųjų kompetencijų.