Imkitės veiksmų ir susitarkite

  • Susitarimai. Paprašykite vaiko jums atiduoti viską, ką turi susijusio su vartojama psichoaktyviąja medžiaga. Taip pat labai svarbu pasiekti susitarimą, kad vaikas nuo šiol visiškai to nebevartotų.
  • Ne vienas. Paaugliai dažniausiai psichoaktyviąsias medžiagas vartoja su draugais. Būtina sužinoti, kas jie, ir susisiekti su jų tėvais ar klasės vadovu. Užkirsdami kelią tokiai grupinei veiklai, padėsite nebevartoti ne tik savo vaikui, bet ir kitiems nepilnamečiams.
  • Didesnė kontrolė. Pasakykite, kad tam tikrą laiką jūs norėsite atidžiau stebėti vaiką, kad padėtumėte jam visiškai atsisakyti psichoaktyviosios medžiagos: kad galėsite kartu patikrinti jo daiktus, kad vaikas turės pranešti apie buvimo vietą ir ką planuoja veikti, kada grįžti.
  • Vakarėliams -–ne. Kol nebūsite tikri, kad jūsų vaikas nustojo vartoti psichoaktyviąją medžiagą, rekomenduojama neleisti į draugų vakarėlius ir vėlyvus pasibuvimus, nes ten itin didelė medžiagų vartojimo tikimybė.
  • Saugumas namuose. Peržvelkite namuose esančius vaistus, tabaką ir alkoholinius gėrimus ir apgalvokite, ar jie nėra per lengvai pasiekiami jūsų vaikui. Laikykite juos užrakintus.