6. Klokite pamatus. Vertybės

Vertybės, kurias puoselėjame šeimoje, gali tapti tvirtu pagrindu. Ant jo stovintis jaunas žmogus jausis daug saugiau ir užtikrinčiau net ir susidūręs su įvairiomis pagundomis, taip pat ir psichoaktyviosiomis medžiagomis.

  • Lygybė ir socialinis teisingumas. Visi esame atsakingi vieni už kitus. Savo pavyzdžiu rodykite, kaip svarbu padėti tiems, kuriuos ištiko nelaimė, kurie kenčia nuo nelygybės, skurdo, alkio ar vienišumo.
  • Laisvė reikšti savo nuomonę. Paskatinkite savo vaiką išreikšti savo nuomonę, įsitikinimus ir juos apginti. Klauskite, ką jis mano jam svarbiais klausimais ir išklausykite. Tai padės jam formuoti tvirtą savo požiūrį bei atsispirti kitų daromai neigiamai įtakai, taip pat ir psichoaktyviųjų medžiagų vartojimui.
  • Sąžiningumas. Skatinkite savo vaiką sakyti tiesą, net jei meluoti būtų daug lengviau. Savo pavyzdžiu rodykite, kaip sudėtingose situacijose reikėtų elgtis sąžiningai.
  • Pagarba sau ir kitiems. Aptarkite su savo vaiku, kodėl svarbu apsispręsti nevartoti tabako, alkoholio ir narkotikų, rinktis sveiką gyvenimo būdą, gerbti savo kūną ir kitus žmones.