6. Ginčai: ieškodami tiesos išsaugome santykius

Ginčuose gimsta tiesa? Tačiau kartais sugenda santykiai. O kaip konflikto metu rasti tinkamus sprendimus ir išsaugoti gerą tarpusavio ryšį?

  • Konflikto metu nepamirštame vieno – išsakyti savo nuomonę.  Tačiau svarbu išgirsti ir vaiko mintis nepertraukiant jo. Tada kalbėdami Jūs galėsite priminti vaikui, kad ką tik jo klausėtės, ir dabar nusipelnote to paties.
  • Pabūkite vaiko kailyje. Nereiškia, kad turite pritarti jo požiūriui. Įsigilinus į kito žmogaus situaciją, lengviau spręsti problemas.
  • Nenukrypkite nuo temos. Vieno pokalbio metu neaptarinėkite kelių skirtingų problemų.
  • Išreikšdami poziciją, kalbėkite už save ir vartokite teiginius, kurie pradedami „aš…“, „mes…“, o ne kaltinkite ar reikalaukite sakydami „tu…“.  Taigi vietoj „tu turi manęs klausytis!“, pabandykite pasakyti „aš norėčiau, kad tu mane išklausytum“.
  • Jei atmosfera įkaito ir Jūs netenkate savitvardos, padarykite pertrauką. Nuspręskite, kada vėl pratęsite pokalbį:. „Pertrauka! Aptarkime šį klausimą, kai visi nurimsime“.
  • Siekite išspręsti problemą kartu, kaip komanda. Sakykite: „ką mes galime padaryti, kad kartu tai išspręstumėme“, „aš pasiryžęs daryti štai ką…“.