5. Su kuo bendrauti Jums ir Jūsų vaikui?

Bendraukite patys ir skatinkite tai daryti savo vaiką. Taip pažinsite jį supančią aplinką ir padėsite kurti ją saugesnę.

  • Bendraamžių įtaka. Jeigu vaiko draugų elgesys Jums kelia nerimą, svarbu tai aptarti su savo vaiku. Jei kyla įtarimų, kad draugai vartoja psichoaktyviąsias medžiagas, būtina savo nuogąstavimais pasidalinti su savo vaiku. Taip pat reikia aiškiai pasakyti, kad tam nepritariate, paaiškinti kodėl.
  • Kiti tėvai. Naudinga su vaiko draugų tėvais pasidalinti savo požiūriu į tabako, alkoholio ir narkotinių medžiagų vartojimą ir kaip svarbu yra nuo to apsaugoti visų Jūsų atžalas.
  • Tarpkultūrinis bendravimas. Svarbu vaiką mokyti draugauti ir pagarbiai elgtis su kitų tautybių vaikais. Priimdamas kitus, jis geriau priims ir save tokį, koks yra.
  • Bendravimas su kitais suaugusiaisiais. Svarbu, kad jaunas žmogus galėtų gauti pagalbą ir palaikymą ir iš kitų suaugusiųjų, ne tik savo tėvų. Paaugliui svarbūs asmenys, į kuriuos jis gali kreiptis spręsdamas problemas, gali būti dėdės ir tetos, seneliai, mokytojai, mentoriai, treneriai, dvasininkai, kaimynai. Tai bet koks žmogus, kuris gyvena sveikai ir nepiktnaudžiauja psichoaktyviosiomis medžiagomis bei galėtų būti tinkamas pavyzdys Jūsų vaikui.

Skaičiai. 82 proc. Lietuvos tėvų dažniausiai žino, kur ir su kuo jų vaikai leidžia laisvalaikį. 61 proc. tėvų gerai pažįsta savo vaikų artimiausius draugus. 32 proc. tėvų gerai pažįsta savo vaikų artimiausių draugų tėvus (2020 m.).