3. Reikalai mokykloje

Jūsų nuoširdus domėjimasis vaiko gyvenimu mokykloje ir pagalba atskleidžiant savo stipriąsias puses yra svarbūs saugikliai nuo tabako, alkoholio ir narkotikų.

  • Tėvai turėtų padėti vaikui mokytis. Svarbu teirautis apie namų darbus, jei reikia, padėti vaikui juos paruošti. Taip pat tėvai turi suteikti galimybę vaikui tinkamai pailsėti, išsimiegoti.
  • Sėkmė mokykloje nereiškia, kad vaikas turi būtinai būti pirmūnas. Svarbiausia jo pastangos atlikti tai, ką jis gali. Naudinga pagirti savo vaiką, kai į mokymąsi jis žiūri rimtai.
  • Reikėtų nuolat klausti vaiko, kaip jam sekėsi mokykloje, kaip į ją nuvažiavo ir grįžo namo, kokia buvo veikla po pamokų. Svarbu domėtis, kokie jo santykiai su mokytojais: kurie mokytojai ir pamokos patinka, o kurie – ne. Tegul vaikas papasakoja, tėvams tereikia klausytis ir parodyti, kad rūpi.
  • Svarbu aktyviai dalyvauti mokyklos bendruomenės gyvenime – tėvų susirinkimuose ir mokyklos renginiuose. Ypač naudinga bendradarbiauti su mokytojais ir klasės auklėtoju, kuris paprastai geriausiai žino, koks yra Jūsų vaiko gyvenimas mokykloje.