1. Tinkamas auklėjimas

Tinkamas auklėjimas – tai santykių kūrimas bendraujant, palaikant ir nustatant aiškias taisykles. Bendravimas, palaikymas ir drausmė yra Jūsų su vaiku ryšio pagrindas, kuris padeda kartu įveikti paauglystės iššūkius.

  • Bendravimas – tai procesas, kurio metu tėvai ir vaikai dalinasi ir išklauso vieni kitų mintis bei priima jausmus. Kai vaikas verkia, jam reikalingas ne tildymas „šš… Neverk, nusiramink“, o buvimas šalia priimant jo liūdesį, skausmą: „verk, kiek tau norėsis, taip palengvėja“, „būsiu šalia, kiek tau manęs reikės“.
  • Taip pat svarbu, kad paauglys jaustų Jūsų palaikymą. Tai parodymas savo vaikui, kad jį mylite tokį, koks yra: pavyzdžiui, „visi darome klaidų, kitą kartą vėl galėsi pabandyti“, „kas benutiktų, aš tavęs vieno nepaliksiu“. Tada vaikas labiau pasitiki savimi. Kai šeimos nariai vieni kitus palaiko, vaikai lengviau įveikia kasdienio gyvenimo iššūkius, rimtus sunkumus šeimoje ar mokykloje.
  • Dar svarbu žinoti, kaip nustatyti vaikui tam tikras taisykles, kad vėliau jis galėtų jomis vadovautis ir be Jūsų pagalbos. Šiame skyriuje aptarsime, kodėl svarbu įtraukti į šį procesą ir patį vaiką.

Dėmesio! Stiprus ryšys tarp tėvų ir vaikų, pagrįstas dėmesiu, išklausymu ir parodymu kaip vaikas rūpi tėvams, net ir labai sunkiose situacijose gali apsaugoti vaikus nuo rizikingo elgesio.

Skaičiai. 74 proc. Lietuvos tėvų mano, kad jų ryšys su vaikais yra stiprus ir artimas (2020 m.).