Kai reikalinga didesnė pagalba

Kai reikalinga didesnė pagalba 

  • Bendradarbiaukite. Dažnai vaikas psichoaktyviąsias medžiagas gauna ar vartoja su draugais iš mokyklos, arba vartoja dienos metu pabėgęs iš pamokų. Bet kuriuo atveju svarbu kreiptis pagalbos į vaiko lankomą ugdymo įstaigą. Žinodamas apie situaciją, klasės vadovas gali padėti siekiant užtikrinti vaiko buvimą pamokose. Mokyklos psichologas ir / ar socialinis pedagogas dažnai turi žinių, kaip padėti vaikui, gali teikti ilgalaikę pagalbą.
  • Pagalba mieste. Patariame kreiptis į savo miesto, rajono psichikos sveikatos centrą arba priklausomybės ligų centrą (tiesiogiai ar telefonu) ir papasakoti apie savo situaciją. Specialistai, išklausę jūsų problemą, suteiks reikalingą informaciją. Atvykus reikia turėti asmens dokumentus. Priklausomybės ligų centro ar psichikos sveikatos centro adresus ir telefonus rasite interneto svetainėje http://ntakd.lrv.lt/lt/reabilitacija/gydymo-bei-reabilitacijos-paslaugos-vaikams.
  • Kita pagalba. Socialinę ir psichologinę pagalbą vaikams, vartojantiems narkotines medžiagas, teikia ir savivaldybių pedagoginėse psichologinėse tarnybose dirbantys specialistai.
uždaryti