Kai reikalinga didesnė pagalba

Kai reikalinga didesnė pagalba 

  • Bendradarbiaukite. Dažnai vaikas psichoaktyviąsias medžiagas gauna ar vartoja su draugais iš mokyklos, arba vartoja dienos metu pabėgęs iš pamokų. Bet kuriuo atveju svarbu kreiptis pagalbos į vaiko lankomą ugdymo įstaigą. Žinodamas apie situaciją, klasės vadovas gali padėti siekiant užtikrinti vaiko buvimą pamokose. Mokyklos psichologas ir / ar socialinis pedagogas dažnai turi žinių, kaip padėti vaikui, gali teikti ilgalaikę pagalbą.
  • Pagalba mieste. Patariame kreiptis į savo miesto, rajono psichikos sveikatos centrą arba priklausomybės ligų centrą (tiesiogiai ar telefonu) ir papasakoti apie savo situaciją. Specialistai, išklausę jūsų problemą, suteiks reikalingą informaciją. Atvykus reikia turėti asmens dokumentus. Šių įstaigų adresus ir telefonus rasite interneto svetainėje: https://ntakd.lrv.lt/lt/reabilitacija/kur-kreiptis-pagalbos-jeigu-vaikas-vartoja-psichoaktyviasias-medziagas.
  • Visoje Lietuvoje yra vykdoma Ankstyvosios intervencijos programa, kuri skirta 14-21 metų jauniems asmenims, turintiems eksperimentavimo su psichoaktyviosiomis medžiagomis (išskyrus tabaku) ar nereguliaraus jų vartojimo patirtį. Programa ugdo jaunuolių kritinį mąstymą, gebėjimą suvokti alkoholio ir narkotikų vartojimo riziką, kas skatina keisti požiūrį į alkoholio ir narkotikų vartojimą bei elgesį. Savivaldybių visuomenės sveikatos biurai vykdo dalyvių registraciją į Ankstyvosios intervencijos programos užsiėmimus. Užsiėmimus su jaunuolių grupėmis veda pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos ir (ar) visuomenės sveikatos biuro specialistai. Dalyvavimas Ankstyvosios intervencijos programoje trunka 10 val., kurios apima pradinį ir baigiamąjį pokalbius bei 8 val. praktinius užsiėmimus grupėje. Dalyvavimas grupėje yra konfidencialus ir nemokamas. Daugiau informacijos rasite čia:http://ntakd.lrv.lt/lt/prevencija/ankstyvoji-intervencija.
  • Kita pagalba. Socialinę ir psichologinę pagalbą vaikams, vartojantiems narkotines medžiagas, teikia ir savivaldybių pedagoginėse psichologinėse tarnybose dirbantys specialistai.
uždaryti